Xcelsior

“xcelsior – arhitektūras minimālisma tradīcijās radīts saīsinājums no latīņu valodas darbības vārda excelsior, kas apzīmē attīstību, spirālveida kustību uz augšu, un ir atsauce uz kompānijas dalībnieku kādreizējo aizraušanos ar planierismu un nemitīgo tieksmi pēc brīvības, ceļojumiem telpā un laikā, lidojuma dažus sprīžus virs ikdienišķām un pierastām lietām.

Lietotāja galerijas 34